Integritetspolicy för MedioNova AB

Din integritet är viktig för oss och MedioNova AB följer reglerna för dataskyddsförordningen (GDPR). För att vi skall kunna fullfölja våra åtagande på bästa sätt till dig kan personuppgifter samlas in och sparas när du ger oss information. Exempelvis när du;

 • Prenumererar på vårt nyhetsbrev eller köper en vara/produkt av oss
 • Kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms, vår webbplats eller sociala medier
 • Anmäler dig till en föreläsning eller ett event som MedioNova AB anordnar
 • Är anställd eller har en praktikplats hos MedioNova AB
 • Publicerar innehåll i sociala medier kopplat till MedioNova AB.

Vi kan hämta eller köpa offentliga personuppgifter om dig från exempelvis SPAR, Skatteverket och andra myndigheter och aktörer. Inköp av denna typ av uppgifter görs ofta genom företag specialiserade på information och adressregister. I dessa fall ansvarar MedioNova AB för dina personuppgifter genom ett avtal med företaget som uppgifterna köps in ifrån.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna;

 • Informera om vårt arbete och vår verksamhet.
 • Kontakta dig om du har identifierats som kontaktperson för en organisation, till exempel ett företag, en skola, en förening etc.
 • Ge dig anpassad service, t.ex. servera mat med hänsyn till angivna allergier.
 • Kunna skicka ut viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

 

Om cookies (webbkakor)

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i din webbläsare.

Tredjepartscookies. Vi använder bland annat Google Analytics, AdWords och Facebook, som också sätter cookies, för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är. 

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna policy kan komma att ändras. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna policy, publicerar vi dem tydligt på vår hemsida eller kontaktar dig direkt med mer information.

Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Hur tas din information bort?

Personuppgifter tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst som du når via info@medionova.com

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men MedioNova AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer är personuppgiftsbiträden och kan behandla personuppgifter för MedioNova ABs vägnar.

Hur hämtar vi information?

MedioNova AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär och beställningsformulär

 

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna sända e-postutskick med produktnyheter, kampanjer och andra erbjudanden.
 • För att kunna ta kontakt med dig för att svara på frågor och/eller erbjuda våra produkter och tjänster

 

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

 • Samtycke
 • Avtal
 • Intresseavvägning

 

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats via webbplatsen lagras på våra europeiska webbservrar.

Rättigheter

Som användare av MedioNova ABs webbplats, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att MedioNova AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Senast uppdaterad: 2020-04-15

Så kontaktar du oss

Kontakt

info@medionova.com
www.datainspektionen.se

Vår vision på MedioNova AB är ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Datainspektionen

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.